Skip to content

9.11.2023

Dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc

Dzisiaj dojdzie do dziennego zakrycia Wenus przez Księżyc. To już będzie czwarte, bo trzy na pewno widziałem 1980 dwa razy i 1995.

Zakrycie dla Warszawy 10:58, a odkrycie 12:14.