Skip to content

Ostatnia aktualizacja przez JaWil dnia 10.01.2014 o godzinie: 12:26

Inserter

Do wmiksowania aktualnego czasu w sygnał z kamery CCD stosuję urządzenie zwane inserterem. Dysponuję dwoma takimi urządzeniami.

 

1. GaPa&JaWil.

Jest to inserter, którego ostateczna postać z roku 2005 przedstawia się jak widać na poniższych zdjęciach:

Do gniazda [IN] podłączamy kamerę CCD – sygnał VHS.

Do gniazda [OUT] podłączamy magnetowid lub inne urządzenie rejestrujące sygnał VHS.

Gniazdo RS-232 służy do połączenia z komputerem do szybkiego ładowania trzech linii tekstu wyświetlanego na ekranie.

Do gniazda [DCF] podłączamy odwrócony sygnał z radioodbiornika DCF o częstotliwości 77,5 kHz.

Gniazdo zasilania prądem stałym 12V (1A)

 

M – zmiana kolorów tła i wyświetlanych liter

F – tryb wyświetlania tekstów na ekranie

D – paski setnych i dziesiątych części sekundy

Strzałka w dół przesuwanie napisów w dół

Strzałka w górę – przesuwanie napisów w górę

E – wejście w tryb edycji

TRYB  EDYCJI   ( po wciśnięciu E w normalnym trybie).

Po wejściu w tryb edycji najpierw wybieramy klawiszami  W górę  i  W dół  linię do edycji.

Zatwierdzamy klawiszem E.    Klawiszami  W lewo  i  W prawo  przesuwamy kursor w lewo i w prawo.

Klawiszami W górę  i  W dół   zmieniamy literę w danej pozycji kursora.

Klawisz F – wprowadza nową spację w tekst (INSERT)

Klawisz D – usuwa znak w pozycji kursora (DELETE)

Klawisz E – koniec zmian i wyjście z edycji

 

 

2. Inserter Tomasza Wężyka

Opis Insertera TomaszTech.pl