Skip to content

18.05.2014

Walny Zjazd Delegatów PTMA w Białymstoku

W dniach 16-18 maja odbył się w Białymstoku kolejny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. W sobotę 17 maja wybraliśmy nowe władze.

Skład nowych władz można zobaczyć na stronie PTMA.pl    SKŁAD WŁADZ PTMA 

Prezesem został wybrany PTMA Mieczysław Janusz Jagła

Nowy Zarząd Główny PTMA:

Wiceprezes: Marek Substyk
Wiceprezes: Janusz Wiland

Skarbnik: Aleksandra Göedel-Lannoy
Sekretarz: Janusz Ławicki

Członkowie: Zofia Huppenthal, Wojciech Burzyński, Adam Kisielewicz, Wiesław Krajewski

* * * * * * * *


Komisja Rewizyjna:  Franciszek Chorowski, Krystyna Skalska-przewodnicząca, Romuald Graul.

* * * * * * * *


Sąd Koleżeński: Rafał Malczyk, Dariusz Raczyński-przewodniczący, Robert Twarogal

* * * * * *

Walny Zjazd Delegatów nadał tutuł Honorowego Prezesa PTMA dr Henrykowi Brancewiczowi