Skip to content

8.02.2023

Kometa C/2023 E3 ZTF już oddala się od Ziemi

Oddala się, ale jeszcze jest dobrze widoczna. Zdjęcie z podwórka w Piotrkowie.