Skip to content

30.05.2020

M11 Dzika Kaczka i gwiazda zmienna R Scuti

R Scuti (R Sct) jest to gwiazda zmienna w gwiazdozbiorze Tarczy. Jest żółtym nadolbrzymem i zalicza się ją do niezbyt licznej grupy gwiazd zmiennych typu RV Tauri. Jej zmienność została odkryta w 1795 roku przez Edwarda Pigotta w czasie, gdy znanych wtedy było tylko kilka gwiazd zmiennych.

 

Tej nocy zrobiłem jeszcze zdjęcie gromadzie kulistej M4 w Skorpionie i najjaśniejszej podwójnej gwieździe w Wadze: Zubenelgenubi.