Skip to content

Ostatnia aktualizacja przez JaWil dnia 30.04.2020 o godzinie: 15:04

Jak dodać nową kometę do programu?

Włączamy panel „Funkcje” – klawiszem [F] lub na górnej belce klikamy w „MENU”. Tak klikamy w „Functions”. Prawda, że kliknięcie w klawisz [F] jest szybsze?  J (Wszystkie skróty klawiszowe są pod klawiszem [F7])

Tam klikamy w ikonkę z kometą.

Pojawił się panel „KOMETY – EDYCJA ELEMENTÓW ORBIT”. Tu na dole mamy link „Dodaj inną kometę z sieci MPC format”. Klikamy w ten link i pojawia nam się aktualna strona z elementami orbit komet. Po prawej stronie są nazwy. Od góry są komety z datą w nazwie, a od środka zaczynają się komety okresowe. Zwykle ta, która nas interesuje, czyli nowa, która niedawno pojawiła się na niebie ma numer C/rok litera-cyfra i nazwa odkrywcy. Ta ostatnia, której oczekujemy na naszym niebie nazywa się C/2020 F8 SWAN. 2020 oznacza rok odkrycia, literka F określa który to dwutygodniowy fragment roku, a cyfra to numer kolejnej komety odkrytej w tym czasie. Ponieważ mamy 52 tygodnie w roku, a liter jest 26 zatem kometa o oznaczeniu A1 jest pierwszą odkrytą w danym roku. Głośna kometa C/2019 Y4 ATLAS – jak widać z nazwy została odkryta pod sam koniec zeszłego roku.

Na liście Minor Planet Center (MPC) odnajdujemy po nazwie tę kometę. Każda kometa to jeden wiersz na tej liście. Zaznaczamy cały wiersz tej komety, ale tylko ten jeden wiersz, bez spacji z sąsiednich komet. Kopiujemy do schowka CTRL-C i wracamy do Nocnego Obserwatora. Tam klikamy w „Edytuj plik z kometami” po czym na naszą listę komet przewijamy na sam dół. Ustawiamy kursor w pierwszym pustym wierszu po lewej stronie i wklejamy schowek czyli wciskamy CTRL-V.  Sprawdzamy czy wszystkie kolumny są równo pod sobą i czy za tą nową kometą nie ma przypadkiem pustego wiersza.

Nie polecam wrzucania wszystkich komet z pliku MPC, bo program zwolni nie do zaakceptowania. Dodawajmy tylko te, które potrzebujemy.

Po dodaniu komety dwuklikamy w tekst z kometami co spowoduje zapisanie zmian i zamkniecie listy.

Następnie możemy nacisnąć w ikonkę „GoTo” i tam wybieramy tę nową kometę.

JAK OKREŚLIĆ WIDOCZNOŚĆ KOMETY    <—- opisuję tutaj.