Skip to content

Ostatnia aktualizacja przez JaWil dnia 13.03.2018 o godzinie: 15:27

PTMA W-wa

PTMA Oddział w Warszawie

=====================================================================

Spotkania członków PTMA Warszawa odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 18:00-20:00
w naszej siedzibie w budynku CAMK przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie.

Kontakt z prezesem: janusz.wiland@gmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Cykl popularnych odczytów astronomicznych w CAMK   -  „Spotkania z Astronomią”

odbywają się w poniedziałki od godz. 17-tej – Warszawa, ul. Bartycka 18

12 lutego 2018 r rozpoczął się cykl odczytów WIOSNA 2018.

*************************************************************************************

Jak zapisać się do PTMA Warszawa

Pobieramy DEKLARACJĘ członkowską i wypełniamy całą lewą stronę i przesyłamy oryginał
listem zwykłym (nie poleconym) na adres siedziby.

Opłaty członkowskie przyjmujemy w sekretariacie przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie w poniedziałki od 18-20 tej,
bądź można przelać na poniższe nasze konto:

- – - – - – - – - – - – - – - -

Wpisowe 5 zł

Składka roczna członkowska normalna  – 50 zł

Składka roczna członkowska ulgowa – 40 zł
(ulga przysługuje: uczniom, studentom, inwalidom, rencistom, emerytom i prenumeratorom URANII + PA)

Składka roczna dla młodocianych (poniżej 16 roku życia) – 20 zł

Opłata rocznej prenumeraty URANII dla członków PTMA:
- wysyłka do domu – 50 zł
- odbiór w siedzibie Oddziału (ul. Bartycka 18) – 45 zł

Darowizna na rzecz Oddziału, którą przeznaczamy na rozwój wyposażenia instrumentalnego Oddziału
i materiały do popularyzacji astronomii.

od 15 lutego 2014 mamy własne konto bankowe, na które można wpłacać powyższe opłaty.

80 2030 0045 1110 0000 0331 2670
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
ul. Miodowa 13a m 35
31-055 Kraków

- – - – - – - – - – - – - – - – - – -

W opisie przelewu prosimy dokładnie określić na co została dokonana wpłata.

   *************************************************************************************

Pokaz nieba 31 sierpnia 2015 roku.

   *************************************************************************************

 13 marca 2013 – Walne Zebranie Oddziału

Wybrano nowe władze Oddziału na następną kadencję.

Oto skład nowego Zarządu:

prezes – Janusz Wiland
wiceprezes – Jerzy Krug
skarbnik – Tomasz Zwoliński
sekretarz – Danuta Tomaszewska
członek zarządu – Lucjan Newelski
członek zarządu – Krzysztof Szcześniak

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Krzyt
Piotr Misiak
Andrzej Mikiel

Na Walnym Zebraniu Członków było nas 20-tu uprawnionych do głosowania.

 *************************************************************************************