Skip to content

Ostatnia aktualizacja przez JaWil dnia 22.07.2019 o godzinie: 15:27

PTMA W-wa

PTMA Oddział w Warszawie

=====================================================================

Spotkania członków PTMA Warszawa odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 17:00-20:00
w naszej siedzibie w budynku CAMK przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie.

Kontakt z prezesem: janusz.wiland@gmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Cykl popularnych odczytów astronomicznych w CAMK   -  „Spotkania z Astronomią”

odbywają się w poniedziałki od godz. 18-tej – Warszawa, ul. Bartycka 18

Trwa kolejny cykl odczytów – JESIEŃ 2018.

*************************************************************************************

Jak zapisać się do PTMA Warszawa

Pobieramy DEKLARACJĘ członkowską i wypełniamy całą lewą stronę i przesyłamy oryginał
listem zwykłym (nie poleconym) na adres siedziby.

Opłaty członkowskie przyjmujemy w sekretariacie przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie w poniedziałki od 18-20 tej,
bądź można przelać na poniższe nasze konto:

- – - – - – - – - – - – - – - -

Wpisowe 5 zł

Składka roczna członkowska normalna  – 50 zł

Składka roczna członkowska ulgowa – 40 zł
(ulga przysługuje: uczniom, studentom, inwalidom, rencistom, emerytom i prenumeratorom URANII + PA)

Składka roczna dla młodocianych (poniżej 16 roku życia) – 20 zł

Opłata rocznej prenumeraty URANII dla członków PTMA:
- wysyłka do domu – 50 zł
- odbiór w siedzibie Oddziału (ul. Bartycka 18) – 45 zł

Darowizna na rzecz Oddziału, którą przeznaczamy na rozwój wyposażenia instrumentalnego Oddziału
i materiały do popularyzacji astronomii.

od 1 marca 2018 mamy nowe własne konto bankowe.

Nowe, AKTUALNE konto bankowe naszego Oddziału:

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

ul. Miodowa 13a m 35

31-055 Kraków

33 1090 2590 0000 0001 3697 3103

Bank Zachodni WBK

W opisie przelewu prosimy dokładnie określić na co została dokonana wpłata.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 Sekretariat na ul. Bartyckiej 18 w poniedziałki czynny w godz. 17-19:30.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Aby się zapisać na zlot trzeba być członkiem PTMA (najlepiej naszego Oddziału)
oraz przeczytaj dokładnie na powyższym zdjęciu do kogo się zgłaszać w tej sprawie.


   *************************************************************************************

Pokaz nieba 31 sierpnia 2015 roku.

   *************************************************************************************

 13 marca 2018 – Walne Zebranie Oddziału

Wybrano nowe władze Oddziału na następną kadencję.

Oto skład nowego Zarządu:

prezes – Janusz Wiland
wiceprezes – Jerzy Krug
skarbnik – Tomasz Zwoliński
sekretarz – Danuta Tomaszewska
członek zarządu – Lucjan Newelski
członek zarządu – Krzysztof Szcześniak

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Krzyt
Piotr Misiak
Andrzej Mikiel

Na Walnym Zebraniu Członków było nas 20-tu uprawnionych do głosowania.

 *************************************************************************************