Skip to content

8.08.2020

M11 Dzika Kaczka z wczoraj

Przy pomocy głowicy F80 naświetliłem serię zdjęć gromady otwartej M11 Dzika Kaczka. Wybrałem 16 zdjęć trzyminutowych ekspozycji obiektywem 200mm.