Skip to content

18.03.2018

Test śrub napędowych FASTRON-10 DP

Przeprowadziłem test śrub napędowych FASTRON-10 DP. Wynik pozytywny :)

Dla tych trzech egzemplarzy wynik był ten sam – bardzo dobry   :)